Đón nhận bằng khen trong công tác xây dựng, bảo vệ thương hiệu - chống hàng giả.

Bình luận

Go Top