Lãnh đạo Tập đoàn kinh tế Thái Phát họp bàn hợp tác đầu tư chiến lược các Dự án trong và ngoài nước.

Bình luận

Go Top