TẬP TRUNG VÀO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIAI ĐOẠN MỚI

Lúc 08:11, Ngày 04 tháng 03 năm 2019

Ông Nguyễn Đình Đức chỉ rõ, năm 2013, dưới sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn đã không để xảy ra những vấn đề nổi cộm, tư tưởng của cán bộ đảng viên, công nhân viên chức ổn định.

Đảng uỷ Tập đoàn đã cùng với cơ quan điều hành chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác tiết giảm chi phí, đấy mạnh tiêu thụ than, giải quyết những vướng mắc. Cùng với đó là sự vào cuộc chia sẻ của các đơn vị, các địa phương. Do vậy, Tập đoàn đã kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Đức cũng chỉ ra 3 yếu tố cần khắc phục để chỉ đạo hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 được tốt hơn như: công tác nâng cao hệ số an toàn tại các mỏ than; các đơn vị cần sớm thích ứng sự chuyển đổi cơ chế mới, đặc biệt là việc tái cơ cấu; nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp để đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới.

Bài viết liên quan

Tin Tức nổi bật

Go Top