ENI BLASIA ST (ISO VG 100)

  • ENI BLASIA ST (ISO VG 100)

  • Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: E01730808
    Dung tích: 18kg/Xô
    Tiêu chuẩn chất lượng: eni Blasia ST được phê chuẩn hoặc đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn và chỉ định sau

Mô tả chi tiết

Mô tả:
Nhóm dầu eni Blasia ST là dòng dầu bánh răng kỹ thuật tổng hợp mới được phát triển để đáp ứng yêu cầu của nhớt áp suất cao (EP-extreme pressure) như bánh răng hoạt động với trọng tải cực nặng (ISO 12925-1 CKD). Nhớt này được chế tạo từ dầu gốc nhóm III được hydrocrack và chất phụ gia như hợp chất lưu huỳnh (để đảm bảo hiệu suất tải trọng nặng và tải trọng xung kích), và hợp chất phốt pho (cho hiệu suất ở nhiệt độ cao và trọng tải lớn). eni Blasia ST là đáp ứng các nhu cầu hoạt động đa dạng.

Go Top