ENI BLASIA ST (ISO VG 320)

  • ENI BLASIA ST (ISO VG 320)

  • Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: E01760808
    Dung tích: 18kg/Xô
    Tiêu chuẩn chất lượng: o ISO 12925-1 type CKD o ANSI/AGMA 9005-E02 o DIN 51517 teil 3 CLP o U.S. STEEL 224

Mô tả chi tiết

Mô tả:
Nhóm dầu eni Blasia ST là dòng dầu bánh răng kỹ thuật tổng hợp mới được phát triển để đáp ứng yêu cầu của nhớt áp suất cao (EP-extreme pressure) như bánh răng hoạt động với trọng tải cực nặng (ISO 12925-1 CKD). Nhớt này được chế tạo từ dầu gốc nhóm III được hydrocrack và chất phụ gia như hợp chất lưu huỳnh (để đảm bảo hiệu suất tải trọng nặng và tải trọng xung kích), và hợp chất phốt pho (cho hiệu suất ở nhiệt độ cao và trọng tải lớn). eni Blasia ST là đáp ứng các nhu cầu hoạt động đa dạng.

Go Top