FIN 332/F

  • FIN 332/F

  • Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: 486340
    Dung tích: 18kg/ XÔ
    Tiêu chuẩn chất lượng: o DIN 51502B (AGIP FIN 385) o DIN 51502 B-V (AGIP FIN 3120/F và 3500/F) o DIN 51513 BA (AGIP FIN 304) o DIN 51513 BC (AGIP FIN 332, 332EP và 360EP) o DIN 51513 BC-V (AGIP FIN 332/F và 360 EP/F) o ISO-L-CH-DIL (AGIP FIN 332/F và 3120F/6) o ISO-L-CKH (AGIP FIN 304, 332 và 385) o ISO-L-CKJ (AGIP FIN 332EP và 360EP)

Mô tả chi tiết

Mô tả:
eni (AGIP) FIN là nhớt gốc khoáng màu đen có độ dính thích hợp với việc bội trơn máy đặt ngoài trời. eni (Agip) FIN 332/F, 360EP/F, 3120F/6 và 3500/F có thể được sử dụng nguội vì có thể làm lỏng với dung môi.

Go Top